Jak wygląda rozwój dziecka w wieku przedszkolnym?

Jak wygląda rozwój dziecka w wieku przedszkolnym?

Wiek przedszkolny, zwany także średnim dzieciństwem, trwa od 3 roku życia do 6 lat. Dzieci wchodzące w ten etap charakteryzują się rozwojem motorycznym i sensorycznym umożliwiającym im poruszanie się.

Dynamiczny rozwój funkcji poznawczych

W okresie przedszkolnym dynamicznie rozwijają się funkcje poznawcze, takie jak pamięć, myślenie, uwaga i język. Do 6. roku życia dziecko zapamiętuje codziennie 9-10 słów. Oprócz nowych słów dzieci w tym okresie wymyślają także wiele własnych neologizmów.  Zostaną pokazane umiejętności takie jak tworzenie historii i prowadzenie odpowiednich rozmów. Okres od 4 do 5 roku życia to tak zwany “etap pytań”. Główną formą codziennych czynności nadal są gry i zabawy, jednak zmieniają się one z zajęć indywidualnych na grupowe, bardziej tematyczne i konstruktywne. Jednak w twórczości dziecka dominuje rysunek (łączy w sobie symboliczny i symboliczny aspekt tworzenia znaków). Z etapu bazgrołu rozwija się w diagramy i symbole graficzne. Jeśli chodzi o doświadczenia społeczne, dzieci w wieku od 3 do 6 lat doświadczają szeregu sytuacji, które prowadzą do zwiększonej samoświadomości. Stopniowo zaczynają rozumieć własne emocje, potrafią rozpoznawać potrzeby innych, regulować ekspresję emocji, uczą się umiejętności radzenia sobie w wielu sytuacjach, budowania właściwych relacji z rówieśnikami i dorosłymi. Rozwój zdolności poznawczych, umiejętności językowych i obrazu siebie dziecka jest podstawą rozwoju emocjonalnego.

Rozwój społeczny

Na rozwój społeczny można patrzeć z dwóch perspektyw, jako socjalizacja, czyli zdolność dzieci do integrowania się w grupy i rozwijania wyobrażeń o sobie, myślach i zachowaniu w różnych sytuacjach. W okresie przedszkolnym dziecko zaczyna rozumieć specyfikę kontaktu społecznego, jaką jest przyjaźń. To wciąż czas beztroskiej zabawy, radości i śmiechu, ale to także czas pierwszych zadań i obowiązków przypisanych dziecku, które mogą przybierać formę, np. sprzątania swojego pokoju.

Rozwój emocjonalny

Jeśli chodzi o rozwój emocjonalny, typowymi emocjami w przedszkolu strach, złość, złośliwość, radość, wstyd, negatywność i zazdrość. Jednak dopiero w wieku przedszkolnym emocje te stają się bardzo wyraziste, a wyrazistość wielu czynności i doświadczeń pomagają wyrazić przeżycia emocjonalne. Niemal do końca okresu przedszkolnego, ze względu na niepełne dojrzewanie układu nerwowego i niedorozwój procesów hamujących, dziecko staje się bardzo pobudzone i szybko przechodzi z jednego stanu emocjonalnego w drugi. W tym wieku egocentryzm jest typowy. Dzieci przeważnie postrzegają i oceniają świat przez swój własny pryzmat. Dlatego kontakty społeczne odgrywają tutaj ważną rolę.